Máy thêu vi tính

Máy thêu Genki SINOJO 901-CS

Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 300x550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng chính: May thẳng Xuất xứ: Japan

Máy thêu Genki GK-271

Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng chính: May thẳng Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính Tajima TFKN 920

Hãng sản xuất: Tajima Khổ thêu: 330x750 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Đang cập nhật

Máy thêu vi tính Tajima EG – VG920

Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 400 x 680 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Korea

Máy thêu SUNSTAR SWF/A-WE920-75

Hãng sản xuất: SUNSTAR Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Korea

Máy thêu vi tính ST908

Hãng sản xuất: Đang cập nhật Khổ thêu: 400 x 680 Tốc độ thêu (mũi/phút): 850 Số đầu: 8 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng chính: May thẳng Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính tajima TMFD – G920

Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính SUNSTAR SWF/GE – WE 920V – 55

Hãng sản xuất: SUNSTAR Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 900 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng chính: Thùa khuy, Zigzag Xuất xứ: Korea

Máy thêu SUNSTAR SWF/SA-WE918-55

Hãng sản xuất: SUNSTAR Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 18 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Korea

Máy thêu TAJIMA TFKN-915

Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 275x550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 15 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Japan

Máy thêu TAJIMA TMFD-920

Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính Brother PR-650

Hãng sản xuất: BROTHER Tốc độ thêu (mũi/phút): 1000 Số đầu: 0 Số kim: 6 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính Brother V3

Hãng sản xuất: Brother Khổ thêu: 180x300 Tốc độ thêu (mũi/phút): 1050 Số đầu: 1 Số kim: 1 Số lượng mẫu font chữ: 17 Xuất xứ: Japan

Máy thêu vi tính Brother PR1000E

Hãng sản xuất: BROTHER Tốc độ thêu (mũi/phút): 1000 Số đầu: 1 Số kim: 10 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ: Japan

Máy thêu TQ Hefeng 920 Code:2010

Số Seris : Số kim : 9 Số đầu : 20 Diện tích X/Y : 330×330×680 Bộ nhớ : 100 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-900 rpm Motor X/Y : Secvor Ổ chao : Koban cũ Khung thêu : 3 bộ khung tròn Điện áp : 1 phase Công suất : 1,5kw Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành : 1 tháng điện tử

Máy thêu vi tính hiện đại sunstar swf GE 920

Số Seris : Số kim : 9 Số đầu : 18 có sequin đôi Diện tích X/Y : 400x400x750 Bộ nhớ : 200 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-1000 rpm Motor X/Y : Secvor Ổ chao : Koban Tajima Khung thêu : 5 bộ khung tròn Điện áp : 3 phase Công suất : 1,5kw Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành : 6 tháng điện ...

Máy thêu vi tính hiện đại Sunstar

Số kim :  9 Số đầu : 15 / 18 / 20 / 22 Diện tích X/Y : 275 / 300 / 440 x 550 / 650 / 750 Bộ nhớ : 200 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-1200 rpm Motor X/Y : Secvor Ổ chao : Koban Nhật mới Khung thêu : không Điện áp : 3 phase Công suất : 1,5kw Xuất ...

Máy thêu vi tính hiện đại tajima SN 2015

Số kim : 9 Số đầu : 20 Diện tích X/Y : 330×680 Bộ nhớ : 200 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-1000 rpm Motor X/Y : Secvor Ổ chao : Tajima Khung thêu : Đủ Khung Điện áp : 3 phase Công suất : 1,5kw Xuất xứ : Nhật Bản Bảo hành : 1 năm

Máy thêu vi tính hiện đại tajima GN 2012 Sequin

Số kim : 9 Số đầu : 20 Diện tích X/Y : 330×680 Bộ nhớ : 200 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-1000 rpm Motor X/Y : Secvor Ổ chao : Tajima Khung thêu : Đủ Khung Điện áp : 3 phase Công suất : 1,5kw Xuất xứ : Nhật Bản Bảo hành : 1 năm

Máy thêu vi tính hiện đại tajima TFGN

Số kim : 9 Số đầu : 20 Diện tích X / Y : 275×680 Bộ nhớ : 200 desgin/ 200.000 stich Tốc độ : 250-1000 rpm Motor X / Y : Secvor Ổ chao : Tajima Khung thêu : Đủ Khung Điện áp : 3 phase Công suất : 1,5kw Xuất xứ : Nhật Bản Bảo hành : 1 năm