Tag: nhân viên

Chanel bày tiệc thời trang trong xưởng may nhà mình

Giá trị thực tế của thời trang cao cấp nằm nhiều hơn ở các cảm hứng và mang tính định hướng mạnh mẽ. Bộ sưu tập của Chanel vẫn giăng ngập chất liệu tweed kinh điển. Cấu trúc của chiếc jacket tweed từ lâu đã xoay chuyển trong bốn mùa mốt mỗi năm, với nhiều ...