MayTheu.Com

Chúng tôi hiện là nhà phân phối và cung cấp máy thêu các hãng Tajima , SWF Sunstar , Barudan , Trung Quốc ở Việt Nam, đồng thời là nhà cung cấp hàng đầu về Dịch vụ bảo trì, sữa chữa, linh kiện cho ngành thêu vi tính
  • Máy thêu Genki SINOJO 901-CS

   Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 300x550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng
  • Máy thêu Genki GK-271

   Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0
  • Máy thêu vi tính Tajima TFKN 920

   Hãng sản xuất: Tajima Khổ thêu: 330x750 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ:
  • Máy thêu vi tính Tajima EG – VG920

   Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 400 x 680 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0
  • Máy thêu SUNSTAR SWF/A-WE920-75

   Hãng sản xuất: SUNSTAR Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0
  • Máy thêu Genki SINOJO 901-CS

   Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 300x550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0 Chức năng
  • Máy thêu Genki GK-271

   Hãng sản xuất: GENKI Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 0 Số kim: 0 Số lượng mẫu font chữ: 0
  • Máy thêu vi tính Tajima TFKN 920

   Hãng sản xuất: Tajima Khổ thêu: 330x750 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0 Xuất xứ:
  • Máy thêu vi tính Tajima EG – VG920

   Hãng sản xuất: TAJIMA Khổ thêu: 400 x 680 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0
  • Máy thêu SUNSTAR SWF/A-WE920-75

   Hãng sản xuất: SUNSTAR Khổ thêu: 330 x 550 Tốc độ thêu (mũi/phút): 0 Số đầu: 20 Số kim: 9 Số lượng mẫu font chữ: 0